Sunday, May 6, 2018

i love my...

sînt serile astea de vară, foșnetul plopilor în plină frunză, zgomotele în stingere ale orașului, fumul ţigării unui vecin ieșit în balcon, raymondul de la-ndemînă, amintirile despre iubiţi și neiubit, liniște și neliniște calmă la un loc, sperieturile de viaţă împărţite cu prietenii ajunși deja acolo, răsfirarea pe îndelete în tine însăţi; cînd nu-i nici cald, nici frig, nici prea toamnă și nici prea departe vacanţa, cînd întunericu-i dulce și-ţi vine a rămîne trează doar ca să mai guști un pic din ce se află.

No comments: